Tin tức online tổng hợp - Toàn cảnh báo chí

Genk - 22:08 ngày 22/11/2015
Amazon Web Services, Microsoft Azure, ... những người khổng lồ đại diện cho dịch vụ điện toán đám mây, nhưng họ, cũng như ngành điện toán đám mây sẽ khó có thể thành công như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ từ phía Intel. Nhưng liệu Intel còn có thể thu lợi từ ...

Tin tức toàn cảnh